سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده شهید محلاتی(ره) 
ویرایشگر 
1373/07/02 
1375/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) قم 
مسئول واحد ویرایش 
1374/07/01 
1377/07/01 
علمى،اجرائی  
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان قم 
نگارش مقاله و ویرایش 
1374/07/01 
1377/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای قم 
کارشناس تاریخ 
1377/07/01 
 
علمى،پژوهشى